Ružomberok » Domy Hubová » Rodinný dom »

Rodinný dom Hubová

Rodinný dom Hubová


30 100,00 EUR
350,00 EUR/m2

Kategória: Rodinný dom - Predaj

Lokalita: Ružomberok - Hubová
(Rodinný dom - Hubová)

Zastavaná plocha: 86 m2

Úžitková plocha: 86 m2

Dátum aktualizácie: 18.3.2019

Identifikačné číslo: BS18-02091

Prefinancovanie: Dobrá Hypotéka.sk

Popis nehnuteľnosti

Vzhľadom na skutočnosť, že hodnotené nehnuteľnosti neboli sprístupnené, ohodnotenie predmetu dražby bolo vykonané v zmysle § 12 ods.3 zákona č.527/2002 o dobrovoľných dražbách, v znení neskorších predpisov ("ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii"). Rodinný dom, s.č. 34, p.č. 2/1, k.ú. Hubová Rodinný dom súp. č. 34 je postavený pozemku parc. č. 2/1 v k.ú. Hubová, obec Hubová, okres Ružomberok. Dom je samostatne stojaci, osadený na rovinatom pozemku, obdĺžnikového pôdorysného tvaru, zastrešený je sedlovou strechou. Prístupný je po verejnej spevnenej komunikácii. Napojenie je na miestne rozvody elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie. Prístup k ohodnocovaným nehnuteľnostiam je verejnej komunikácie (hlavná cesta 1/18 Ružomberok Kraľovany) a cez parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 a 2/4, 2/5, ku ktorým nie je založený list vlastníctva. Rodinný dom je užívaný od roku 1965 podľa údajov z poskytnutého posudku: Čestné prehlásenie p. Ľubice Brukovej zo dňa 6.4.2011. V roku 2005 bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia a modernizácia rodinného domu, i išlo o vyhotovenie nových podláh v 1. NP, vybavenie kúpeľne, kuchyne, vnútorných (na 1. NP) a vonkajších omietok, rozvodov elektroinštalácie a vody. Tieto údaje zodpovedajú materiálnemu, dispozičnému a j konštrukčnému riešeniu rodinného domu. Dispozičné riešenie : Rodinný dom je samostatne stojaci, čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia (prízemie, podkrovie). V 1. PP sa nachádzajú dva sklady, je prístupné len z exteriéru. 1. NP je prístupné cez závetrie a zádverie a samostatne z bočnej časti domu. V 1. NP sa nachádza: závetrie a zádverie, chodba, kuchyňa spojená so spoločenskou a jedálenskou časťou, kúpeľňa s WC a dve izby. V 2. NP (podkrovie) sa nachádza jedna izba, ostatný priestor tvorí povala. 2. NP je prístupné schodiskom z izby v 1. NP. Stavebnotechnický popis: Základy sú betónové pásové pod nosnými stenami, bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Obvodové murivo a priečky sú tehlové, stropy sú drevené trámové. Krov sedlovej strechy je drevený, krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietky je tenkovrstvová na zatepľovacom systéme. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Okná sú drevené. Dvere sú prevažne rámové s výplňou. V kúpeľni a kuchyni v priestore kuchynskej linky sú keramické obklady stien. Podlahy v izbách sú plávajúce laminátové, v ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Vykurovanie je lokálne plynovými gamatkami a pieckou na tuhé palivo. Ohrev teplej vody je zásobníkovým elektrickým ohrievačom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod vody je studenej a teplej. Kanalizácia je z kuchyne, kúpeľne a WC do mestskej kanalizácie. Kuchynská linka je z materiálov na báze dreva, nerezový dres, digestor, šporák s elektrickou platňou. V kúpeľni je osadená plastová vaňa a umývadlo, splachovacie WC. Vodovodné batérie sú pákové. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Stavebnotechnický stav rodinného domu je dobrý, okrem toho, že v jednej z izieb sú zavlhnuté steny, čo je spôsobené chýbajúcou hydroizoláciou. Na dome je vykonávaná bežná údržba. Stavebno-technický stav rodinného domu zodpovedá jeho veku a vykonávanej údržbe. Životnosť rodinného domu stanovil znalec vzhľadom na vykonané rekonštrukčné práce odborným odhadom na 120 rokov. Studňa, parc. č. 3/4, k.ú. Hubová Predmetom ohodnotenia je studňa narážaná na parc. č. 3/4 s hĺbkou 6,0 m a priemerom 60 mm. Opatrená je ručným čerpadlom. Studňa sa začala užívať v roku 2005, životnosť je stanovená odborným odhadom na 60 rokov. Prípojka vody Rodinný dom je zásobovaný vodou z verejného vodovodu prípojkou z plastových rúr DN 25. Prípojka vybudovaná v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Vodomerná šachta, p.č. 3/2, k.ú. Hubová Jedná sa o betónovú vodomernú šachtu s oceľovým poklopom vybavenú vodomernou súpravou. Vybudovaná bola v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Prípojka kanalizácie Rodinný dom je odkanalizovaný do žumpy prípojkou z plastových rúr DN 150. Prípojka bola vybudovaná v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Žumpa, parc. č. 1/1, k.ú. Hubová Rodinný dom je odkanalizovaný do izolovanej betónovej žumpy, nachádza sa na parc. č. 1/1. Vybudovaná bola v roku 2005. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov. Prípojka NN RD je napojený na elektrickú rozvodnú sieť zemnou prípojkou NN. Základnú životnosť stanovil znalec na 50 rokov, prípojka bola vybudovaná v roku 2005. Spevnené plochy Predmetom ohodnotenia sú betónové spevnené plochy tvoriace okapový chodník na ľavej strane rodinného domu. Vonkajšia úprava bola vybudovaná v roku 2005. Základnú životnosť určil znalec na 40 rokov. Predmetom dražby sú aj pozemky registra C parc. č. 2/1, 2/2, 3/3, 4/5, 5/1, 5/2 (v spoluvlastníckom podiele 1/1) zapísané na liste vlastníctva č. 217 a pozemok reg. C parc. č. 3/2 (v spoluvlastníckom podiele 13/32) zapísaný na liste vlastníctva č. 3690, v k. ú. Hubová, v miestnej časti Pri Váhu v okrajovej časti obce.

Kontaktovať makléra

 
Odoslaním formulára súhlasím so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení.

Blackside, a.s.

Plynárenská 7/A, Bratislava
0917 Kliknite TU!

Maklér:

Mgr. Martin Vaško
0917 Kliknite TU!